gratis glucometer

gratis glucometertheofylline

theofylline

een alkaloïde afgeleid van thee of synthetisch geproduceerd; Het is een gladde spierverslapper voornamelijk gebruikt voor zijn bronchusverwijdende werking bij de behandeling van chronische obstructieve longziekte, emfyseem, bronchiale astma, chronische bronchitis en bronchospastische nood. Het heeft ook myocardiale stimulerende, coronaire vasodilatator, diureticum en ademcentrum stimulerende effecten.

theofylline

Farmacologische klasse: xanthinederivaat

Therapeutische klasse: Bronchodilator, spasmolytische

categorie zwangerschap risico C

Actie

Ontspant de bronchiale gladde spieren, het onderdrukken van de luchtwegen reactie op prikkels. Ook remt phosphodiesterase en het vrijkomen van langzame reagerende substantie van anafylaxie en histamine.

Beschikbaarheid

Capsules (onmiddellijke afgifte ): 100 mg, 200 mg

Capsules (langdurige afgifte, 8 tot 12 uur ): 50 mg, 60 mg, 65 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg, 130 mg

Capsules (extended-release, 12 uur ): 50 mg, 125 mg, 130 mg, 250 mg, 260 mg

Capsules (extended-release, 24 uur ): 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg

Elixer: 80 mg / 15 ml

Injectie (met dextrose ): 0,4 mg / ml, 0,8 mg / ml, 1,6 mg / ml, 2 mg / ml, 3,2 mg / ml, 4 mg / ml

Siroop (kersen ): 80 mg / 15 mg, 150 mg / 15 ml

Tabletten (onmiddellijke afgifte ): 100 mg, 125 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg

Tabletten (met langdurige afgifte, 12 tot 24 uur ): 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 450 mg, 600 mg

Tabletten (extended-release, 24 uur ): 400 mg, 600 mg

&# X2298; Indicaties en doseringen

&# X27A3; Acute bronchospasmen bij patiënten die geen theofylline

Volwassenen (verder gezonde niet-rokers): Aanvankelijk, 6 mg / kg P.O. gevolgd komende 12 tot 16 uur bij 3 mg / kg P.O. q 6 uur twee doses, daarna een onderhoudsdosering van 3 mg / kg P.O. q 8 uur

Kinderen van 9-16; jong volwassen rokers: Aanvankelijk, 6 mg / kg P.O. gevolgd komende 12 tot 16 uur bij 3 mg / kg P.O. q 4 uur drie doses, daarna een onderhoudsdosering van 3 mg / kg P.O. q 6 uur

Kinderen van 1-9: Aanvankelijk, 6 mg / kg P.O. gevolgd komende 12 tot 16 uur bij 4 mg / kg P.O. q 4 uur drie doses, daarna een onderhoudsdosis van 4 mg / kg P.O. q 6 uur

&# X27A3; Acute bronchospasmen bij patiënten die theofylline

&# X27A3; chronische bronchospasme

Volwassenen en kinderen:Onmiddellijke vrijwaringsformulieren -16 mg / kg of 400 mg P.O. per dag (afhankelijk van welke lager is) in 3-4 verdeelde doses q 6 tot 8 uur. Timed afgifte vormen -12 mg / kg of 400 mg P.O. per dag (afhankelijk van welke lager is) in 3-4 verdeelde doses q 8-12 uur. Kan dosering van ofwel directe of timed-afgiftevorm toenemen met 2 tot 3 dagen, tot maximaal 13 mg / kg of 900 mg per dag bij patiënten ouder dan 16 (die lager zijn), 18 mg / kg per dag bij kinderen van 12 tot 16, 20 mg / kg per dag bij kinderen van 9 tot 12, of 24 mg / kg daags bij kinderen tot 9.

aanpassing van de dosering

&# 8226; Cor pulmonale of hartfalen
&# 8226; oudere patiënten
&# 8226; Adolescenten

Off-label gebruik

&# 8226; essentiële tremor
&# 8226; Apneu en bradycardie bij prematuren

contra-indicaties

&# 8226; Overgevoeligheid voor geneesmiddelen of andere xanthines (zoals koffie, theobromine)
&# 8226; Actieve maagzweer
&# 8226; Beroerte aandoening

Voorzorgsmaatregelen

Voorzichtigheid is geboden in:
&# 8226; alcoholisme; hartfalen of andere hart- of bloedsomloop stoornis; hypertensie; nier- of leverziekte; COPD; hypoxemie; hyperthyreoïdie; suikerziekte; glaucoom; maagzweer
&# 8226; oudere patiënten
&# 8226; kinderen jonger dan 1.

Administratie

&# 8226; Voor I.V. levering, gebruiken infusie oplossing die is ontworpen voor drug, of meng met dextrose 5% in water. Toedienen door gecontroleerde infuuspomp.
&# 8226; Weet dat voor acute bronchospasmen, theofylline voorkeur wordt gegeven I.V. als 20 mg / ml theofylline (of 25 mg / ml aminofylline).
&# 8226; Geef niet getimede afgifte vorm aan patiënt met acute bronchospasmen.

bijwerkingen

CNS: prikkelbaarheid, duizeligheid, nervositeit, rusteloosheid, hoofdpijn, slapeloosheid, reflex hyperexcitatie, toevallen

CV: hartkloppingen, duidelijke hypotensie, sinustachycardie, extrasystole, falen van de bloedsomloop, ventriculaire aritmie

GI: misselijkheid, braken, diarree, hematemesis, gastro-oesofageale reflux

GU: verhoogde diurese, proteïnurie

metabole: hyperglycemie, syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon

bewegingsapparaat: spiertrekkingen

Ademhaling: tachypneu, ademstilstand

Huid: urticaria, huiduitslag, alopecia, blozen

andere: koorts, overgevoeligheidsreactie

interacties

Geneesmiddelinteractiestudie. Allopurinol, calciumantagonisten, cimetidine, corticosteroïden, disulfiram, efedrine, hormonale anticonceptiva, influenza virus vaccin, interferon, macroliden, mexiletine, niet-selectieve bètablokkers, chinolonen, thiabendazool: verhoogde theofylline bloedspiegel, groter risico op toxiciteit


Aminoglutethimide, barbituraten, ketoconazol, rifampicine, sulfinpyrazon, sympathomimetica: verminderde theofylline bloedspiegel en effecten

Carbamazepine, isoniazide, lisdiuretica: verhoogd of verlaagd theofylline bloedspiegel

halothaan: verhoogd risico op aritmie

hydantoïnen: verminderde hydantoïne bloedspiegel

Lithium: verminderde therapeutische effect van lithium

Depolariserende spierverslappers: omkering van de neuromusculaire blokkade

propofol: antagonisme van sedatieve effecten propofol’s

tetracyclines: verhoogd risico op bijwerkingen van theofylline

Drug-diagnostische tests. Glucose: verhoogd niveau

Drug-food. Elk eten: veranderde de biologische beschikbaarheid en absorptie van een aantal getimede afgifte theofylline vormen, waardoor de snelle afgifte en de mogelijke toxiciteit

Cafeïne of xanthine-bevattende voedingsmiddelen en dranken: verhoogde theofylline bloed en een grotere kans op bijwerkingen CNS en cardiovasculaire reacties

Dieet rijk aan eiwitten en op houtskool geroosterd rundvlees en weinig koolhydraten: theofylline verhoogde eliminatie, afgenomen werkzaamheid

Koolhydraatrijk, eiwitarm dieet: verminderde theofylline eliminatie, een verhoogd risico op bijwerkingen

Drug-kruiden. Cafeïnehoudende kruiden (zoals kolanoot, guarana, mat&# 233; ): Verhoogde theofylline bloedspiegel, groter risico op nadelige centrale zenuwstelsel en cardiovasculaire reacties

Ephedra (ma huang ): Verhoogde stimulerend effect

St. Janskruid: verminderde theofylline bloedspiegel en werkzaamheid

Drug-gedrag. Nicotine (in sigaretten, kauwgum, transdermale pleisters ): Verhoogde theophylline metabolisme, verminderde werkzaamheid

patiëntenbewaking

&# 8226; Monitor voor tekenen en symptomen van overgevoeligheidsreacties, waaronder huiduitslag en koorts.
&# 8226; Beoordelen van respiratoire-status. Monitor longfunctie tests om de werkzaamheid van geneesmiddelen te peilen en de negatieve effecten te identificeren.
&# 8226; Monitor cardiovasculaire en neurologische toestand zorgvuldig.
&# 8226; Assess glucoseniveau in diabetespatiënt.

patiënt onderwijs

&# 8226; Adviseer patiënt om orale vorm aan te nemen met 8 oz van water 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd.
&# 8226; Vertel de patiënt niet te verpletteren of kauwen getimede afgifte vorm.
&# 8226; Let op de patiënt niet door elkaar gebruiken verschillende drug merken.

Instrueer de patiënt om onmiddellijk te melden verslechtering van kortademigheid en andere ademhalingsproblemen.
&# 8226; Leer de patiënt te herkennen en te melden bijwerkingen neurologische reacties.
&# 8226; Vertel de patiënt dat alle nicotine vormen (met inbegrip van sigaretten, patches en tandvlees) te verlagen werkzaamheid van het geneesmiddel. Ontmoedigen nicotine gebruik.
&# 8226; Adviseer de patiënt dat een dieet rijk aan eiwitten en op houtskool geroosterd rundvlees en weinig koolhydraten maakt drug minder effectief.
&# 8226; Vertel de patiënt dat een hoog-koolhydraat, laag-eiwit dieet verhoogt het risico op bijwerkingen, evenals producten die cafeïne bevatten.
&# 8226; Let op de patiënt om kruiden, in het bijzonder ephedra en sint-janskruid te voorkomen.
&# 8226; Adviseer de patiënt over-the-counter drugs niet te nemen zonder toestemming van voorschrijver. Zeg hem dat hij alle voorschrijvers hij neemt drug op de hoogte, omdat het een wisselwerking met veel andere drugs.
&# 8226; In voorkomend geval, herziening van alle andere belangrijke en levensbedreigende bijwerkingen en interacties, in het bijzonder die met betrekking tot de medicijnen, tests, voedsel, kruiden, en de hierboven genoemde gedragingen.

de&# 183; OPH&# 183; vl&# 183; line

Een alkaloïde gevonden met cafeïne in theebladeren (commercieel theofylline wordt synthetisch bereid); aandelen chemische en farmacologische eigenschappen van cafeïne en theobromine.

theofylline

/ De OPH · · yl·line / (the-of’&# X012D; -Lin) een xanthinederivaat gevonden in theeblaadjes en synthetisch bereid; zouten en derivaten fungeren als gladde spierrelaxantia, centraal zenuwstelsel en hartspier stimulerende en bronchodilatoren; gebruikt als bronchodilator bij astma en bronchitis. emfyseem. of andere chronische obstructieve longziekte. De choline zout oxtriphylline.

theofylline

Een kleurloze kristallijne alkaloïde, C7 H8 N4 O2. gewonnen uit theebladeren of synthetisch gemaakt als bronchodilatator hoofdzakelijk astma en chronische obstructieve longziekte.

theofylline

Etymologie: L, de A, thee; GK, phyllon, blad

contra-indicaties Hypertensie, hartziekte, leverziekte, nierziekte, of gelijktijdige behandeling met andere xanthines kan het gebruik ervan te verbieden.

bijwerkingen Een van de meest ernstige bijwerkingen zijn overgevoeligheid, GI bloeden, hartkloppingen, en epileptische aanvallen.

theofylline

Therapeutics Een xanthine derivaat toegepast bij astmapatiënten, waarbij de gladde spieren ontspant; het effect ervan is ↓ bij rokers en barbituraten en fenytoïne therapie Actie ontspant de gladde spieren van de bronchiale luchtwegen en longen bloedvaten, wat resulteert in broncho- en vaatverwijding; het is ook een diureticum, coronaire vasodilator, cardiale en cerebrale stimulerende Bijwerkingen GI irritatie-anorexia, N&V, epigastrische pijn, onrust, insominia, hoofdpijn Contra acute maagzweer, onbehandelde epilepsie; theofylline accumuleert in orgaanfalen–bv, hart–CHF, lever, longen en nieren, door te interfereren met het metabolisme–bijvoorbeeld allopurinol, cimetidine, erythromycine, propranolol; theofylline kan epileptische aanvallen en hartritmestoornissen veroorzaken. Zie Aminophylline.

de&# 183; OPH&# 183; vl&# 183; line

Een alkaloïde gevonden met cafeïne in thee bladeren; aandelen chemische en farmacologische eigenschappen van cafeïne en theobromine.

theofylline

Een bronchodilator geneesmiddel tegen astma en te helpen bij de behandeling van hartfalen door verhoging van de hartslag en verminderen Oedeem door bevordering uitscheiding van urine. De drug is op de officiële lijst WHO. Merknamen zijn Nuelin SA, Slo-Phyllin en Uniphyllin continus. Franol is een theofylline voorbereiding met EFEDRINE.

de&# 183; OPH&# 183; vl&# 183; line

Alkaloïde gevonden met cafeïne in thee bladeren; aandelen chemische en farmacologische eigenschappen van cafeïne en theobromine.

theofylline

een alkaloïde afgeleid van thee of synthetisch geproduceerd; Het is een gladde spierverslapper voornamelijk gebruikt voor zijn bronchusverwijdende werking bij de behandeling van chronische obstructieve pulmonaire emfyseem, bronchiale astma, chronische bronchitis en bronchospastische nood. Het heeft ook het myocard stimulerende, coronaire vaatverwijdende, diureticum en ademhalingscentrum stimulerende effecten.

oxtriphylline, een gladde spierverslapper, myocardiale stimulans en diureticum.

een gladde spierverslapper, myocardiale stimulans en diureticum. Riep ook aminofylline.

bron medical-dictionary.thefreedictionary.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

15 − 7 =