Factoren die samenhangen met colonoscopie uitgevoerd in nonhospital instellingen


Factoren die samenhangen met colonoscopie uitgevoerd in nonhospital instellingen

Abstract

ACHTERGROND:

Colonoscopie wordt in toenemende mate uitgevoerd in faciliteiten buiten ziekenhuizen. Regulering van deze faciliteiten is variabel, en zorgen over de kwaliteit van de procedures in nonhospital (NH) instellingen zijn verhoogd. Nader onderzoek is nodig om beter te begrijpen endoscopische praktijk in deze faciliteiten.

DOELEN:

NH-based practice colonoscopie in Ontario beschrijven 1993-2005, en de patiënt (leeftijd, geslacht, inkomen quintiel en comorbiditeit) en arts (specialiteit en colonoscopie volume) factoren in verband met deze praktijk te identificeren.

Methode:

RESULTATEN:

HISTORIQUE:

OBJECTIFS:

M&# X000c9; THODOLOGIE:

R&# X000c9; SULTATS:

CONCLUSIE :

Le taux de coloscopies en MNH augmenté en Ontario. Les endoscopistes et les chirurgiens qui font en de forten volumes sont plus susceptibles d&# X02019; exercer en MNH. &# X000c9; tant Donn&# X000e9; l&# X02019; benutting croissante des coloscopies, des &# X000e9; Tudes plus Approfondies de la pratique et de la r&# X000e9; glementation des coloscopies en MNH sont justifi&# X000e9; es.

Colonoscopie is fundamenteel voor de diagnose en behandeling van een groot aantal maag-en vaatziekten, omdat het directe visuele inspectie van het colon slijmvlies maakt, en maakt bemonstering weefsel en therapeutische manoeuvres zoals poliepectomie. In Canada, zijn colonoscopie tarieven sinds de jaren 1990 (1, 2) verdubbeld. Colonoscopie wordt steeds meer gebruikt als screeningsmethode voor colorectale kanker (CRC) (3). Gezien de nieuwe provincie-brede CRC screening programma’s in Ontario gelanceerd (4), Manitoba (5) en Alberta (6), alsmede gelijkaardige programma’s die worden overwogen in Quebec en British Columbia (7), de Canadese colonoscopie gebruik is naar verwachting zelfs toenemen verder in de komende jaren.

In de bevolking op basis van studies uitgevoerd in Ontario, we eerder gemeld (11) hogere prijzen van incomplete colonoscopie en gemiste CRC (12), alsmede lagere tarieven voor het bereiken van volledige colon evaluatie na incomplete colonoscopie (13) in het NH-instellingen. De redenen voor deze bevindingen zijn niet goed begrepen. Variaties in de facturering praktijken in artsen of types van voorzieningen kan een rol spelen; echter, kan de patiënt, arts of andere factoren (bijvoorbeeld afwijkende sedatie practices) die specifiek zijn voor NH endoscopie faciliteiten eveneens belangrijke bijdragen. Om beter te begrijpen endoscopische praktijk in deze faciliteiten, voerden we een populatie-gebaseerde analyse van de NH-based poliklinische colonoscopie. De doelstellingen van dit onderzoek was om het patroon van de NH-based practice colonoscopie in Ontario vanaf 1993 te beschrijven tot 2005, en de bijbehorende patiënt en de arts factoren te identificeren.

METHODEN

Het onderzoek ethiek bestuur van de Sunnybrook Health Sciences Centre (Toronto, Ontario) ingestemd met de studie.

Data bronnen

studiecohort

Ook u kunt bestellen hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

dertien − negen =